Terapevtski model

V Centru za individualno, zakonsko in družinsko terapijo Emocije delamo po inovativnem modelu Relacijska družinska terapija, ki ga je razvil dr. Christian Gostečnik. Temelji na znanstvenih dognanjih o delovanju človeške psihe in njeni organski podlagi ter empatiji, katere bistven element je sočutje.

Relacijska družinska terapija vam preko terapevtskega procesa omogoča predelavo negativnih izkušenj, ovrednotenje, usmerjanje, nudenje opore in sprejemanje odločitev in odgovornosti za svoje življenje. V središče terapevtske obravnave je postavljen vaš odnos z bližnjimi, katerega vzdušje se vtisne v posameznikovo psihično strukturo.

Terapevtski proces obsega dvanajst srečanj oziroma tri mesece ter se po potrebi lahko ponovi. Terapevti delamo po principih terapevtskega dela ter v skladu z Etičnim kodeksom zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije. Vsi podatki pridobljeni v terapiji in drugih dejavnostih terapevtskih programov so tajni in varovani po Zakon o varovanju osebnih podatkov (Ur.l. RS št. 86/04), kodeksu etičnih načel v socialnem varstvu (ur. l. RS, št. 59/02) in etičnem kodeksu Združenja zakonskih in družinskih terapevtov Slovenije.