Zakaj nekatere prej doleti izgorelost

Zakaj nekatere prej doleti izgorelost


Osebe, katere odlikujejo vestnost, zanesljivost in delavnost, so najbolj dovzetne, da podležejo izgorelosti.

Samovrednotenje takšnih oseb je izključno na podlagi rezultatov opravljenega dela, ocene drugih o njih in njihovem delu ter doseženi storilnosti. Prepričani so, da spoštovanje, sprejetje in vrednost pri ostalih osebah v službenem in osebnem okolju lahko dosežejo le zaradi rezultatov njihovega dela, ne pa tudi zaradi njih samih. Takšne osebe hlepijo po pohvali, saj le ta pomeni da je nekdo opazil njihov trud. Pogosto se v delavnem okolju zgodi, da so pohvale manipulacija marljivih oseb.

Osebe, ki so bile že od zgodnjega otroštva in preko dobe odraščanja deležne pozornosti in ljubezni samo v primerih uspeha, so ponotranjile, da si ljubezen, spoštovanje in pozornost zaslužijo le ob dobrih rezultatih dela.

Takšna drža dejansko pomeni, da so povzeli vzorec, da so nekaj vredni le, če zadovoljujejo potrebe drugih. Takšna oseba že v rani mladosti ponotranji, da nekaj pomeni le takrat, ko je storilnostno naravnana in prejema odobravanje drugih, ne glede na svoja občutja. Lahko bi rekli sindrom »pridnih punčk in pridnih fantkov«. Od tod izhaja nenehen boj in napor za velike uspehe, ki je pravzaprav strah pred zavrnitvijo in prezrtostjo. Prizadeva in trudi se zgolj za rezultate in potrditve za svoje delo, odreka pa si zabavo in počitek.

Proces izgorevanja se prične z utrujenostjo, ta preide v preutrujenost, kateri sledi adrenalna izčrpanost, ki se konča z adrenalnim zlomom.

Pri okrevanju v katerikoli fazi procesa izgorevanja je pomembno, da oseba spremeni vzorce izčrpavanja in postavi lastna čutenja in potrebe v prvi plan.