Individualna

Individualna terapija

V vsakem človeku je čustvena, telesna in duhovna plat, ki skupaj tvorijo celoto in omogočajo funkcionalno življenje in zadovoljstvo. Problem se pojavi, ko zaradi stiske, žalosti, jeze, strahu ali nezaupanja ne zmoremo več celovito delovati. Preko terapevtskega procesa empatično in postopno naslavljamo in razrešujemo boleče vsebine, ki vodijo k umiritvi in prekinitvi ponavljanja istih škodljivih vzorcev.

Individualna terapija je namenjena osebam ki se soočajo:

  • z duševnimi stiskami: depresija, poporodna depresija, tesnoba, panične motnje
  • s slabo samopodobo: občutki nevrednosti, nesposobnosti, nemoči in strahu
  • s stresnimi situacijami: razveza, smrt družinskega člana, mobing, nezvestoba, izguba službe, poroka, odhod od doma, problemi z zanositvijo, rojstvo otroka

Kako poteka individualna terapija?

Ciklus terapije obsega dvanajst srečanj v dvanajstih zaporednih tednih. Srečanja potekajo enkrat tedensko petdeset minut. Terapevtski cikel se po potrebi lahko ponovi.

Kako se vključiti?

Pokličite na telefonsko številko 041 233 765 ali izpolnite kontaktni obrazec.