Družinska

Družinska terapija

Vsak član družine v družinski sistem prinese svojo dinamiko. Včasih odnosi v družini postanejo tako napeti in zapleteni, da družina potrebuje pri razreševanju medsebojnih odnosov pomoč. Pogosto nas k tej odločitvi, ki nikakor ni lahka, pripelje otrokovo oziroma mladostnikovo nerazložljivo in težavno vedenje, učne težave, zloraba substanc in podobno.

V terapevtskem procesu naslavljamo stiske vsakega člana družine. Spodbujamo čustveni stik staršev z otroki, ki vodi k odgovoru na vprašanje: na kaj nas skuša otrok/mladostnik s svojim vedenjem nezavedno opozoriti?

Družinska terapija je namenjena družinam, ki se soočajo s težavami:

  • učne težave
  • uživanje drog
  • prezgodnja spolnost
  • agresija
  • zapiranje vase
  • odvisnost od računalnika,telefona, …

Kako poteka individualna terapija?

Ciklus terapije obsega dvanajst srečanj v dvanajstih zaporednih tednih. Srečanja potekajo enkrat tedensko petdeset minut. Terapevtski cikel se po potrebi lahko ponovi.

Kako se vključiti?

Pokličite na telefonsko številko 041 233 765 ali izpolnite kontaktni obrazec.