Članek mobing

Mobing: ko se strah in sram držita za roke


Mobing je sistematično, dlje trajajoče psihično in čustveno nasilje na delovnem mestu. Je eden najbolj nizkotnih načinov izražanja premoči – najpogosteje nadrejenih, v nekaterih primerih med sodelavci, nekaj pa je tudi primerov, ko o podrejeni trpinčijo nadejenega. Žal ga je v naših uradih in podjetjih mnogo več, kot kažejo uradni podatki, ki pa izhajajo le iz prijav. Ker pa prijave pogosto pahnejo prizadetega v še hujše trpinčenje in ustrahodanje, ostaja veliko primerov prikritih.

Celoten članek je bil objavljen v reviji Ženska in je na voljo na tej povezavi.